Areamätning i Stockholm

green-1757807_640

Alla vet att priserna på bostadsmarknaden i Stockholm har ökat och ökat de senaste åren. I och med att varje kvadratmeter spelar roll för bostadspriserna så kan en areamätning i Stockholm göra dig gott. Har du tur kanske det finns en extra kvadratmeter att hitta vid en mätning.

Hur går en areamätning till?

Med hjälp av en lasermätare får man precisa mått i alla vrår och vinklar. En mätning av bostaden tar från ca 30 minuter upp till 2 timmar och när mätning är klar så får man ett mätbevis som utförs av de mätexperter som är på plats. Mätbeviset kan man få samma dag och man kan även få det på mejl. När man gör areamätning i Stockholm räknar man med boyta, biyta och bland annat ytor på de skåp och öppna spisar som finns. En areamätning kan göras i en helt möblerad bostad, det spelar ingen roll om det finns möbler eller inte, det går bra vilket som. De ytor som man mäter följer mätregler som är fastställda av Svensk Standard.

Varför ska man göra en areamätning?

År 2015 så kunde man se en area skillnad på 72% av de mätningar som gjordes. Det finns en del fördelar med att göra en areamätning. Först och främst så kan en areamätning i Stockholm vara till en stor fördel vid en försäljning då man kanske hitta nya kvadratmetrar som tidigare inte räknats med. Att ytor inte räknats med i mätningen förut kan vara på grund av att standarden har ändrats. En annan anledning till att göra en areamätning i Stockholm kan vara för att bland annat beräkna belastning och stommens hållbarhet eller för att se om ytan klarar av de valda materialen i de väggar och tak som ska byggas. När man gör en mätning så ger man även en trygghet till säljare och köpare och kan i vissa fall undvika framtida tvister om just arean.