Vad är en uppstigningslucka?

uppstigningslucka

Alla har väl egentligen sett dem men det är inte ofta man reflekterar över dem eller vad de skulle kallas. En uppstigningslucka ser man på hustak och de finns där för att man smidigt ska kunna ta sig upp och ut på taket ifall man skulle behöva det. Det finns ju en hel del anledningar till varför det skulle kunna tänkas behövas. För att räkna upp några så kan snöröjning vara en av anledningarna och då är luckan utformad så att den sticker ut från det övriga taket en bit. Därmed får man inte lika mycket tryck på luckan av all snö och kan lätt trycka upp den om man ska ut för att röja snö på taket.

Luckorna går att få i olika färger beroende på färgen man har på sitt tak. Oftast så brukar färgerna svart, brunt eller rött vara populära färger på en uppstigningslucka. En annan anledning varför man skulle vilja kunna komma ut på taket enkelt och smidigt är för att man vill lägga nytt tegel och ska kunna komma upp med material och verktyg på ett enkelt sätt.

Varje lucka har en låsmekanism på insidan. Det finns både hänglås och andra fasta lås att välja emellan. Detta för att vara säker på att barn inte ska kunna öppna luckan på eget bevåg och ge sig ut på taket. Säkerheten går före allt så se till att hålla luckan låst vid alla tillfällen då du själv inte ska ut på taket.

Sök runt lite om hur en uppstigningslucka bör användas och monteras. Välj sedan en leverantör och låt deras kunniga personalen hjälpa dig från att du kommit till butiken tills att du har din uppstigningslucka installerad på taket. Det är viktigt att skilja på uppstigningsluckor och inspektionsluckor. En uppstigningslucka är mer till för att ta sig ut på taket inifrån medan en inspektionslucka är till för att ta sig in i byggnaden från taket. Den stora skillnaden mellan dessa takluckor är att den förstnämnda har låset på insidan medan den andra har ett utvändigt lås.