Köp skolmoduler vid lokalbehov

Lokaler ska passa den verksamhet som ska pågå i dem. För exempelvis skolor, förskolor, kontor och liknande arbetsplatser finns ofta behovet av tillfälliga lokaler eller lokaler vid utbyggnad. Skolmoduler är en praktisk variant som tilltalar många.

Företaget Indus tillhandahåller nya, stabila, fina och godkända moduler som kan anpassas och kombineras efter önskemål och behov. Indus har funnits sedan 1974 och finns idag Stockholm och Stenungsund, men även i i Oslo i Norge. Företaget är certifierat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.

Flera kommuner runtom i landet har satsat på skolmoduler från Indus. Det är en snabb och smidig lösning efter till exempel en brand eller då man behöver tillfälliga lokaler på grund av omflyttning eller ombyggnation. Oavsett anledningen kan Indus tillgodose olika behov.

Ansvaret för att ta hand om skolmodulerna ligger på Indus, genom det avtal som skrivs på när man hyr moduler. I servicen ingår att en servicetekniker besöker lokalerna 2 gånger per år för att kontrollera el, vatten och luftkonditioneringen. Rengöring av filter i ventilationssystem och rengöring av hängrännor och stuprör ingår. En kontroll av funktionen på alla moduler görs också. När allt är kontrollerat görs en skriftlig rapport som kunden får ta del av.

Det ska vara smidigt att vara kund hos Indus. Företaget satsar på hög kvalitet och lång hållbarhet hos modulerna. Materialen som används är utvalda md tanke på miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Indus renoverar modulerna mellan varje hyresperiod så att de alltid är i bästa skick. Serviceavtalet gör att kunden inte behöver bekymra sig om något. Indus tar hand om hela processen från att göra ritningar till att anpassa just så som kunden önskar. Utöver att konstruera modulerna och förbereda för avlopp och vatten, kontrollerar Indus att marken där modulerna ska placeras, är anpassad för avloppsrör, el och annat som behövs för att allting ska fungera.