Vad är en frånluftsfläkt och hur fungerar den?

frånluftsfläkt2

En frånluftsfläkt används i hus och byggnader, och är en typ av ventilation. Hus som är byggda efter 1975 är vanligtvis försedda med frånluftsventilation. Till skillnad från hus med till exempel självdrag har hus med frånluftsventilation en fläkt som sitter monterad på taket eller på tredje vinden, och är ständigt igång för att behålla luftväxlingen i byggnaden.

Viktigt är dock att fläkten är rätt inställd och optimerad för den specifika byggnaden. Om fläkten inte är rätt inställd kan det göra att luftomsättningen blir för låg eller att luftflödet blir för svagt. Det behövs givetvis också utsug för luften och i ett hus med frånluftsfläkt placeras vanligtvis utsugen i badrummet, köket eller i garderobsutrymmen. Dessa är sedan kopplade till ett gemensamt kanalsystem.

Om man har ett frånluftsventilerat hus med en frånluftsvärmepump kan man med fördel återvinna värmen som kommer ifrån frånluften.

För och nackdelar med frånluftsventilation

Det finns både för och nackdelar med denna typ av ventilation. En fördel är att det är ett relativt billigt alternativ, och en bra lösning på lufttillförseln. Att du kan återvinna värmen är också en stor fördel med detta system. Ventilationen påverkas inte heller av vädret och klimatet utomhus, utan håller alltid samma ventilation i huset.

Om man ska renovera ett hus, och har planer på att byta ventilation från till exempel självdrag, vilket är vanligt på hus byggda före 1970, är frånluftsventilation att rekommendera. Dels för att det är ett billigt alternativ, men även för att det är ett stabilt ventilationssystem.

En nackdel med detta system är dock att det kräver noggrann kontinuerlig rengöring och underhåll, som rengöring av kanaler och filter. I vissa fall kan även ett dovt muller höras från fläkten. Det är dock endast smärre problem om man ser till fördelarna med systemet.

Om du vill veta mer om frånluftsfläktar och frånluftsventilation, klicka gärna in på En frånluftsfläkt för att läsa mer om vilka produkter som finns och hur det fungerar.